Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Školská rada při Základní škole Josefa Bublíka v Bánově

Školská rada byla zřízena na naší ZŠ dne 29. 6. 2006. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tj. v případě naší ZŠ obec. Zřizovatel stanovil počet členů školské rady na devět, z nichž třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu zvolili pedagogičtí pracovníci a třetinu zvolili zákonní zástupci žáků.

Školská rada:
* se vyjadřuje k návrhům školských vzdělávacích programů

* schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

* schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

* schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

* podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy

* projednává návrh rozpočtu školy na následující rok

* projednává inspekční zprávy České školní inspekce

* podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství

- - - - -  současnost  - - - - - - - - -

školská rada na období 2022/2023 - 2024/2025
členové školské rady Boráková Hana - předsedkyně, Procházková Petra - zástupce, Masař Radek, Bušová Věra, Koníčková Andrea, Kurtinová Martina, Nováková Kateřina, Borák Petr a Vystrčil Ivo

Jednací řád
1. zasedání Školské rady
2. zasedání Školské rady

- - - - -  historie  - - - - - - - - -

2009/2010
členové Školské rady
Mgr. Martina Pavlíčková - předsedkyně, Ing. Marie Fremlová, Mgr. Jarmila Kolková, Mgr. Jana Herberková,
Vladimíra Polanská, Lenka Švestková, Antonín Malý, Martina Wampulová a Luděk Vavrys

1. zasedání Školské rady
2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady
2010/2011
4. zasedání Školské rady
5. zasedání Školské rady
6. zasedání Školské rady
7. zasedání Školské rady
2011/2012
8. zasedání Školské rady
9. zasedání Školské rady
10. zasedání Školské rady
2012/2013
11. zasedání Školské rady
12. zasedání Školské rady
2013/2014
13. zasedání Školské rady

2013/2014
členové školské rady
Mgr. Jana Herberková - předsedkyně, Mgr. Lenka Švehlíková, Mgr. Vlastimil Ondra, Lenka Švestková,
Lucia Brnková, Alena Kubišová, Ing. Marie Fremlová, Luděk Vavrys a Ing. Adam Guryča

1. zasedání Školské rady
2014/2015
2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady
2015/2016
4. zasedání Školské rady
5. zasedání Školské rady
2016/2017
6. zasedání Školské rady
7. zasedání Školské rady

2016/2017
členové školské rady
Mgr. Jana Herberková - předsedkyně, Mgr. Lenka Švehlíková, Mgr. Vlastimil Ondra, Lucia Brnková,
Ing. Marie Fremlová, Moravcová Hana, Bc. Vystrčilová Pavla, Luděk Vavrys a Mgr. Borák Petr

1. zasedání Školské rady
2017/2018
2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady
2018/2019
4. zasedání Školské rady

2018/2019
členové školské rady
Mgr. Jana Herberková - předsedkyně, Mgr. Lenka Švehlíková, Mgr. Vlastimil Ondra, Lucia Brnková,
Ing. Marie Fremlová, Moravcová Hana, Bc. Vystrčilová Pavla, Mgr. Nováková Kateřina a Dr. Ing. Ivo Vystrčil, MBA

1. zasedání Školské rady

2019/2020
2. zasedání Školské rady

2020/2021
3. zasedání Školské rady

2021/20224. zasedání Školské rady5. zasedání Školské rady6. zasedání Školské rady

2022/2023
7. zasedání Školské rady