Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU  [popis projektu] 

Národní plán obnovy – Digitalizujeme školu

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytne základní škole finanční prostředky ve výši 244 000,- Kč. Prostředky budou v základní škole použity na pořízení pokročilých digitálních technologií a pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.


Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla Základní škole Josefa Bublíka, Bánov, okres uherské Hradiště, příspěvkové organizaci finanční prostředky ve výši 44 000,- Kč. Prostředky jsou určeny k pořízení mobilních digitálních technologií, které škola využije k zapůjčení žákům, kteří je nemají k dispozici ty. Ti je mohou využívat pro běžnou výuku i případnou výuku distančním způsobem.