Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • POKYNY KE STRAVOVÁNÍ 24/25

vedoucí školní jídelny: Věra Mahdalová | tel: 572 646 260 | vera.mahdalova@zsbanov.cz 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Aktuální informace 2024/2025 naleznete ZDE.

PLACENÍ OBĚDŮ
Probíhá na naší škole dvěma způsoby:
1) Bezhotovostně - inkasem
Je třeba zadat své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu č.: 1542952369/0800. Variabilní symbol = číslo strávníka vám sdělí vedoucí ŠJ. Limit k platbě inkasem nastavte, prosím, na 1000,- Kč! Děkujeme. Inkaso bude provedeno k 20. každého měsíce, vždy zpětně za měsíc předešlý a bude sníženo o odhlášené obědy.
2) Hotovostně - výjimečně je možno hradit obědy po ukončení kalendářního měsíce hotově v kanceláři u vedoucí ŠJ nejpozději do posledního dne v měsíci. Dítě dostane stvrzenku o zaplacení. Obědy, které nebudou včas zaplacené, nebudou dítěti příští měsíc vydány!

OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY INTERNETEM
V rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme službu Objednávání a odhlašování stravy internetem. Obědy je možné objednávat a odhlašovat online na www.strava.cz nebo kliknutím na odkaz: www.zsbanov.cz -> ŠKOLNÍ JÍDELNA –> online přihlášky a odhlášky obědů, jídelníček. Následně zadáte:
výběr jídelny: 0911
uživatelské jméno a heslo: to přidělí jídelna (p. Mahdalová)
a kliknete na Přihlásit.
Heslo si změňte ihned při prvním přihlášení v sekci Nastavení.
V sekci Objednávky si můžete objednávat a odhlašovat obědy. Přihlášení a odhlášení musí být provedeno do 7.00 daného dne. POZOR! Aby se změny uložily, je nutné nakonec kliknout na tlačítko Odeslat. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy naleznete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz, pro iOS stáhnete na App Store. Doporučujeme v rámci zjednodušení komunikace se školní jídelnou zadat v této sekci e-mailovou adresu. V případě zneužití přístupových údajů je odpovědnost na strávníkovi. Ztrátu čipu hlaste vedoucí školní jidelny. 

ČIPY
Ve šk. roce 20/21 jsme přešli na systém čipů. Zákonný zástupce zaplatí zálohu za čip (120,- Kč). Čip je platný po celou dobu školní docházky. ČIPY - veškeré podrobné informace, které by vás mohly zajímat naleznete na: STRAVA.CZ 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDU
Provádí zákonný zástupce žáka na www.strava.cz. Viz návod výše. Předem známá nepřítomnost (rovnátka, očkování, školní výlet…) musí být odhlášena nejpozději den předem z důvodu normování počtu jídel - neodhlašuje se ráno! Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Při odhlašování je třeba nahlásit jméno, třídu a počet odhlašovaných dnů - nelze odhlašovat na dobu neurčitou. V případě nemoci strávníka je možné odnést jeho oběd ve vlastním jídlonosiči pouze první den. V dalších dnech nemoci neodhlášená strava propadá a je navíc účtována včetně režijních nákladů.

PROVOZNÍ REŽIM JÍDELNY
Doba výdeje obědů: 11.20 – 14.00 hodin. Žáci jsou povinni dodržovat Řád školní jídelny.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY
je prováděno v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb. platnou od 8. 3. 2005- je zajišťováno pro všechny žáky školy. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na potraviny pro dané věkové kategorie (vyhl. č.107/2005 Sb. příloha
2). Je hrazeno ze tří zdrojů:

a) žáci platí náklady na potraviny

b) mzdy jsou hrazeny ze státních prostředků prostřednictvím odboru školství

c) věcnou režii hradí zřizovatel – energie, vybavení, investice

Žáci mají nárok na oběd pouze po dobu jejich pobytu ve škole (§ 119 a § 122 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) a dále první den neplánované nepřítomnosti (§ 4 ods. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.) V dalších dnech nemají žáci na dotované obědy stravovací nárok a nesmí obědy odebírat.

VĚKOVÉ KATEGORIE
Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce tj.1. září - 31. srpna (vyhl. č. 107/2005 Sb. příloha 2) následovně:

kategorie
cena dotovaného oběda
platná od 1. 4. 2023
cena nedotovaného oběda
platná od 1. 4. 2023
1H7 – 10 let35 Kč77 Kč
2H11 – 14 let37 Kč79 Kč
3H15 - 16 let39 Kč81 Kč