Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Školní poradenský tým

Mgr. Ing. Veronika Gregárková, zástupkyně ředitele školy, vedoucí ŠPP
Mgr. Michaela Vystrčilová,  výchovná poradkyně
Mgr. Martina Pavlíčková,  školní metodička prevence


Konzultační hodiny ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIČTĚ pro rodiče:
liché (kalendářní) pondělí 14:00 – 15:00, případně dle domluvy